Individuelle konsulentydelser til offentlige organisationer og organisationer tæt knyttet hertil

© 2016 IDA HOECK, ANALYSE OG RÅDGIVNING KLOSTERSTRÆDE 23, 2.TV, 1157 KØBENHAVN K, TLF. +45 2982 3690, EMAIL: IH@IDAHOECK.DK