Om Ida Hoeck

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse

Hvordan forholder det sig med kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse?

Har lederne i tilstrækkeligt omfang fokus på borgerne eller er de i højere grad optaget af sig selv og medarbejderne? Hvilke vilkår, evner og viljer til velfærdsledelse er der tale om?


Jeg har sammen med Anne Jøker lavet en undersøgelse af det kommunale ledelsesrum. Flere end 300 kommunale ledere har svaret på mere end 80 spørgsmål om ledelse.

 

I bogen udfolder vi vores undersøgelsesresultater og giver vores bud på, hvordan man kan arbejde med de ledelsesmæssige udfordringer. Vores intention er at invitere til en debat om, hvad der skal til for, at den kommunale sektor i endnu højere grad kan lykkes med at gøre en positiv forskel for borgerne.


Bogen er udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag, og kan bestilles på forlagets hjemmeside her:


"Bogen kan i den grad anbefales til kommunale ledere uanset rang. Drop den selvfede opfattelse af, hvor godt vi gør indsatsen, og tag imod, og bliv inspireret til arbejdet hen mod en mere balanceret kommunal ledelse - i den kamp, som alle kommunale ledere tager op i hverdagen - for at kunne svare uden tøven: Ja, min kommunale ledelse fører til øget velfærd!"

- 6 ud af 6 stjerner, Anni Kær Pedersen, Danske Kommuner, nr. 2/2016


"Skal udviklingen af kommunerne drejes i en ny retning, er det nemlig ikke kun borgernes forventninger til det offentlige, der skal diskuteres og deres indgroede forestillinger, der skal rokkes ved. Vore egne faste forestillinger bør vel også udfordres, og den diskussion sikrer Hoeck og Jøkers bog et irriterende godt grundlag for at føre."

- Jørgen Bartholdy, dknyt 13. april 2015

            © 2016 IDA HOECK, ANALYSE OG RÅDGIVNING                         KLOSTERSTRÆDE 23, 2.TV, 1157 KØBENHAVN K, TLF. +45  2982 3690, EMAIL: IH@IDAHOECK.DK