Referencer

Udvalgte referencer:


Udvikling og revidering af pædagogiske metoder og redskaber i forbindelse med etablering af elektronisk læringsbibliotek for alle ansatte på 0-6 års området i Gladsaxe Kommune, 2017-2020


Analyse af seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark, LOKK, Landsorganisationen for kvindekrisecentre, 2019


Ledelsesudvikling og udvikling af ledelsesgrundlag for ledergruppe i Gentofte Kommune, 2019


Afdækning af den pædagogiske praksis og dokumentation af det betydningsfulde klubliv, Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, 2018


Didaktisk anvendt pædagogik (DAP), revidering af vejledningsmateriale på dagtilbudsområdet. Vejledningsmaterialet skal danne grundlag for hvorfor og hvordan, der arbejdes med læring i bred forstand på 0-6 års området, Gladsaxe Kommune, 2017 -


Ledelsessparring og coaching med ledere i individuelle forløb, 2009 -


Analyse af de centrale stabsfunktioner på Amager og Hvidovre Hospital, 2016


Pædagogisk læreplan og læringsmål på dagtilbudsområdet. Udvikling, afprøvning og endelig formulering. Gladsaxe Kommune, 2015 - 2016


Kompetenceafdækning og plan for kompetenceudvikling, By og Miljøområdet, Frederiksberg Kommune, 2016


Procesbistand til øget kvalitet, effektivitet og trivsel, Center for Børn og Voksne, Furesø Kommune, 2015


Ledelsesudvikling og udvikling af ledelsesgrundlag for ledergruppe i Børne- og Kulturforvaltningen, Gladsaxe Kommune, 2015


Analyse af den sociale udførerdel, herunder gennemførelse af arbejdsgangsanalyser, interview, spørgeskemaundersøgelse i Bornholms Regionskommune, 2015


Fokus på kerneopgaven, temadag med dagtilbudsområdet, Greve Kommune, 2015


Organisationsanalyse af Skibsbevaringsfonden, 2014


”Djøfere og kommuner i bevægelse”. Om djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne, pjece udarbejdet for Djøf og KL, 2014


Evaluering af brugen af patientsikkerhedstavler på udvalgte sygehuse, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2014


Evaluering af den sammenhængende børnepolitik, Gladsaxe Kommune, 2014


Ledelsesudviklingsforløb for ledergruppe i Center for børn og familie, Fredensborg Kommune, 2011, 2012, 2014


Ledelsesudviklingsforløb for ledere på skole- og institutionsområdet, Høje Taastrup Kommune, 2013


Ledelsesudviklingsforløb Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013


KIOL (konsulent tilknyttet Kursus I Offentlig Ledelse), udvikling af personlige og organisatoriske ledelseskompetencer hos topledere i den offentlige sektor. Danmarks Forvaltningshøjskole/Metropol, 2009 - 2013


Den gode arbejdsplads og professionelle trivsel. Analyse og anbefalinger, Geodatastyrelsen, Miljøministeriet, 2013


Analyse af magisterarbejdsmarkedet, Dansk Magisterforening, 2012


Analyse af frafald på professionsuddannelserne, Professionshøjskolen Metropol, 2011


Procesbistand til fusion af institutioner, Frederiksberg Kommune, 2009-2010

            © 2016 IDA HOECK, ANALYSE OG RÅDGIVNING                         KLOSTERSTRÆDE 23, 2.TV, 1157 KØBENHAVN K, TLF. +45  2982 3690, EMAIL: IH@IDAHOECK.DK