Ydelser

Jeg har gennemført en analyse af magisterarbejdsmarkedet (kandidater fra humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab). Opgaven bestod i at afdække magistrenes værdiskabende bidrag, undersøge hvor magistre har ansættelse for derigennem at dokumentere, at humanister i dag er beskæftiget med andet end undervisning og forskning.

Derudover skulle jeg indhente systematisk viden om de naturvidenskabeligt uddan-nede kandidaters beskæftigelse.


Undersøgelsen bestod først og fremmest i kildesøgning, dokumentstudier og tværgå-ende analyse af eksisterende rapporter, undersøgelser og data  om magisterarbejdsmarkedet, et såkaldt desk study. Derudover gennemførte jeg en række interview.


De indsamlede informationer og data blev suppleret med statistisk analyse af store mængder data indkøbt fra Danmarks Statistik.

Resultatet af undersøgelsen er formidlet både skriftligt og mundtligt.

            © 2016 IDA HOECK, ANALYSE OG RÅDGIVNING                         KLOSTERSTRÆDE 23, 2.TV, 1157 KØBENHAVN K, TLF. +45  2982 3690, EMAIL: IH@IDAHOECK.DK