Ydelser

Ledelsesudvikling

Jeg har bistået en ledergruppe i at etablere sig som ledergruppe. Bistanden bestod blandt andet i at få formuleret et fælles operationelt grundlag for ledelse, som samtidig virker som pejlemærke for den ønskede udvikling i organisationen.

I forløbet indgik interview dels med hvert enkelt medlem af ledelsesgruppen dels med øvrige dele af organisationen. Der blev gennemført en seminarrække med en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg som afsæt for en fælles forståelse af gruppens aktuelle problematikker og decideret produktion af milepæle, tidsplaner, tydelig ansvarsplacering, spilleregler mv.

 

Samtaleforløb af kortere og længere varighed

Jeg indgår som sparringspartner og bidrager med et eksternt blik på organisationen. Det kan være korte forløb centreret om aktuelle krævende problemstillinger i organisationen, eller kontinuerlige udviklingsforløb, der strækker sig over længere tid.

            © 2016 IDA HOECK, ANALYSE OG RÅDGIVNING                         KLOSTERSTRÆDE 23, 2.TV, 1157 KØBENHAVN K, TLF. +45  2982 3690, EMAIL: IH@IDAHOECK.DK