Ydelser

Forandringer og ændringer er et grundvilkår i organisationer. Jeg har ydet proces-bistand både hvad angår struktur og kultur i en fusionsproces, hvor flere enheder i en kommune skulle sammenlægges under en ny fælles ledelse.


Bistanden bestod i at designe selve fusionsprocessen. Hvem gør hvad, hvornår og hvorfor? For derefter at facilitere de nødvendige processer, der kunne understøtte en fælles forståelse af de aktuelle problemstillinger, afklare gensidige forventninger og sammen finde en fælles retning, alt imens der holdes fokus på kerneopgaven – borgerne.


I processen indgik at få reformuleret vision og mission, at få designet organisations-strukturen, men også, på arbejdsseminarer med alle medarbejdere, at få arbejdet med kultur, herunder hvilke elementer af den hidtidige kultur, som skulle med over i den fælles nye organisation.

            © 2016 IDA HOECK, ANALYSE OG RÅDGIVNING                         KLOSTERSTRÆDE 23, 2.TV, 1157 KØBENHAVN K, TLF. +45  2982 3690, EMAIL: IH@IDAHOECK.DK